שירותי איכות הסביבה

חדשות

בדיקות קרקע לבנייה – קרקעות וענף הנדל"ן

כללי
 
 חוק הקרקעות החדש (צפוי לעבור בזמן הקרוב) מבוסס על חקיקות דומות ברחבי העולם (האיחוד האירופאי, ארה"ב וכד'). עיקר השינוי הוא האחריות למזהם הקרקע, מחזיק הקרקע ובעל הקרקע לכל הקשור למניעת זיהום וטיפול בזיהום קיים. כמו כן החוק כולל בתוכו יכולות אכיפה (כולל הערה בנושא בטאבו) אשר ישפיעו במישרין על ערך הקרקע במידה וימצא בו זיהום או חשד לזיהום. מכאן הדרך להשפעה מקיפה על שוק הנדל"ן – ועל הקרקעות המיועדות לבנייה היא קצרה ביותר. החוק יגרום להפנמת העלויות הכלכליות בשוק הבנייה והנדל"ן וישפיע ישירות על היזמים, ועל שיקולי הכדאיות לקניית קרקע לבנייה.  

 

אז מה צריך לעשות?


על מנת למנוע  את החשש לגלגול הוצאות מפתיעות ברכישת קרקע לבנייה מומלץ  עוד לפני שלב הרכישה לבצע סקר היסטורי בעל עלות נמוכה יחסית  על מנת להחשיד או להזים את החשד לזיהום קרקע. במידה והסקר ההיסטורי העלה חשד לקיום מזהמים בקרקע מומלץ לבצע סקר קרקע על מנת להבין את סוג הזיהום ומימדיו במרחב, לאחר שלב זה כבר ניתן להבין ולכמת את ההשלכה הכלכלית שיש לזיהום על כלל הפרויקט. העלות של שני השלבים הראשונים (סקר היסטורי וסקר קרקע) תלויים בגודל השטח ובמורכבות הדיגום ועבודות המעבדה הצפויות. כמו כן כדאי ומומלץ לבצע את כלל ההליכים בשקיפות מלאה ובליווי של המשרד להגנת הסביבה – כל שלב מקבל אישור נפרד בכתב מהמשרד להגנת הסביבה.

כיצד נערכים הסקרים השונים?


סקר היסטורי-  כשמו כן הוא, מיפוי היסטורי של שימושי הקרקע שבוצעו בעבר בכל נקודה באזור המתוכנן להיבנות (הקו הכחול של התוכנית) הסקר ההיסטורי מוכוון מטרה למצוא את שימושי הקרקע העלולים לייצר זיהום אשר חדר לעומק הקרקע. לשם ביצוע הסקר מבוצעת בדיקה מעמיקה של תיקי בניין, נסחי טאבו ומעבר על מסמכים היסטוריים הנוגעים לשטח המיועד. כמובן שיבוצע סיור בשטח על מנת לזהות תשתיות העלולות לזהם, כתמים חשודים, וכל מה שקיים בעת ביצוע הסקר ההיסטורי בשטח התוכנית. כלל החומרים שנאספים יכנסו למערכת שיקולים אשר יצביעו על פוטנציאל הזיהום הקיים (או לא במקרה הטוב) באזור התוכנית – עם המלצות לביצוע / אי ביצוע סקר קרקע.


סקר קרקע-  לפני ביצוע סקר קרקע על מנת לבדוק את הקרקע לבנייה – תגובש תוכנית לביצוע סקר הקרקע- התוכנית תאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ו/או היחידה הסביבתית האזורית. התוכנית כוללת את מיקום קידוחי הקרקע/גזי קרקע עומקם ואת האנליזות המעבדתיות הנדרשות. כיום הדרישה לביצוע סקר קרקע ראשוני (Screening) – סריקה ראשונית מבוקשת כבר בשלב הכנת התב"ע (לאחר ביצוע סקר היסטורי). מומלץ לקדם את שלב סקר הקרקע לשלב מוקדם ככול האפשר  על מנת להעריך את הטיפול בקרקע הנדרש (אם בכלל). שיקום הקרקע במידה ונמצא זיהום הוא השלב בעל העלויות הגבוהות ביותר באופן משמעותי ביחס לשלבים הקודמים (סקר היסטורי וסקר קרקע). הבנת היקף הטיפול בקרקע והערכת העלויות הטיפול אינן אפשריות לפני ביצוע סקר קרקע. אי לכך ככול שיזם נדל"ן יקדים את השלב הנ"ל יוכל ביתר קלות לעמוד על העלויות הכרוכות ולהקטין באופן משמעותי את העלויות הבלתי צפויות הכרוכות בפרויקט בעלות נמוכה יחסית של ביצוע סקר היסטורי וסקר קרקע.
 
 דני מאיר
ייעוץ סביבתי

חדשות נוספות

חברת וינדקס קיבלה הדרכה, הכרה והכשרה ייעודית מצוות WinCan בשווייץ לשימוש בתכנה

* חברת וינדקס קיבלה הדרכה, הכרה והכשרה ייעודית מצוות WinCan בשווייץ לשימוש בתכנה * חברת וינדקס הסוכנת והמפיצה הרשמית של התכנה בארץ חברת וינדקס תעניק שירותי פיענוח צילומים בהתאם לדרישות הרגולטור

בית הכרם - ייעוץ סביבתי למיפוי זיהומי גז קרקע

ווינדקס טק זכתה בביצוע עבודת ייעוץ וביצוע קידוחי קרקע למיפוי כלל זיהומי גז הקרקע באיזור בית הכרם ורמת בית הכרם הנובעים מפעילות תע"ש בעבר. בתקופה הקרובה תסתיים עבודת המיפוי ויפורסם דוח בנושא.

בדיקות קרקע לבנייה – קרקעות וענף הנדל"ן

חוק הקרקעות החדש מבוסס על חקיקות דומות ברחבי העולם (האיחוד האירופאי, ארה"ב וכד'). עיקר השינוי הוא האחריות למזהם הקרקע, מחזיק הקרקע ובעל הקרקע לכל הקשור למניעת זיהום וטיפול בזיהום קיים.

רשימת הנחיות מקצועיות של אגף קרקעות מזוהמות

מרץ 2015 - התפרסמו הנחיות חדשות- להלן רשימת ההנחיות המקצועיות העדכניות נכון לתאריך עדכון 5.3.15,של המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות.

כנס תאגידי מים בישראל

בדצמבר 2014 וינדקס השתתפה בכנס תאגידי מים בישראל, בכנס זה וינדקס השיקה שלושה תחומי פעילות חדשים

תכנת WinCan תשמש התוכנה הרשמית לפענוח צילומי הצנרת

תכנת WinCan תשמש כתוכנה הרשמית לפענוח צילומי הצנרת ל- WinCan MAP יכולת מיפוי תקלות צנרת ע"פ נתונים קיימים שהוכנסו למאגר Data Base נוח למשתמש (התכנה תומכת ב-GIS ובכל המפות ברשת)

יולי 2014 מכ"מ חודר קרקע GPR) Ground Penetration Radar).

יולי 2014 חברת וינדקס רכשה לא מכבר מכשיר מכ"מ חודר קרקע GPR (Ground Penetration Radar. זוהי מערכת גאופיזיקלית המשתמשת במכ"ם למיפוי שכבות תת-קרקעיות ומאפשר לזהות תשתיות תת קרקעיות מסוגים שונים ומקטרים שונים.

תוספת להנחיות המשרד להגנת הסביבה לדיגום גז קרקע אקטיבי

אגף לשפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, בהנהלת דר´ יעל מייסון, פרסם תוספת להנחיות חדשות לביצוע סקרי גז קרקע בשיטות אקטיביות בקניסטרים.

אנו שמחים להודיע לכל לקוחותינו שאנו מתחדשים

אנו שמחים להודיע לכל לקוחותינו שאנו מתחדשים, במכונת קידוח חדשה מדגם 7822DT של חברת GeoProbe

קבוצת ורידיס ישראל רכשה את פעילות וינדקס

קבוצת ורידיס ישראל רכשה את פעילות וינדקס כחלק מאסטרטגיית הקבוצה לאספקת פתרונות לתחום שיקום קרקעות מזוהמות ומי תהום

וינדקס זכתה במכרז החברה לשירותי איכות סביבה - כפר יונה

וינדקס זכתה במכרז החברה לשירותי איכות סביבה - כפר יונה

עברנו למעוננו החדש! המנוף 3 רחובות

עברנו למעוננו החדש! המנוף 3 רחובות

ווינדקס זכתה במכרז משרד הביטחון להתקנת פיאזומטרים

ווינדקס זכתה במכרז משרד הביטחון להתקנת פיאזומטרים

ווינדקס החלה בביצוע ייעוץ סביבתי ייעודי

ווינדקס החלה בביצוע ייעוץ סביבתי ייעודי לענף הבנייה הירוקה

ווינדקס מאחלת לקהל הלקוחות היקרים חג פסח שמח וכשר

ווינדקס מאחלת לקהל הלקוחות היקרים חג פסח שמח וכשר

וינדקס השתתפה בהצגת טכנולוגיות קידוח ודיגום

וינדקס השתתפה בהצגת טכנולוגיות קידוח ודיגום בפני פורום "קורס שיקום קרקעות מזוהמות ומי תהום" מטעם המשרד להגנת הסביבה

כנס מנהלים ורידיס

חברת וינדקס הוצגה לראשונה

Skip Navigation Links

חדשות

בדיקות קרקע לבנייה – קרקעות וענף הנדל"ן
כללי
 
 חוק הקרקעות החדש (צפוי לעבור בזמן הקרוב) מבוסס על חקיקות דומות ברחבי העולם (האיחוד האירופאי, ארה"ב וכד'). עיקר השינוי הוא האחריות למזהם הקרקע, מחזיק הקרקע ובעל הקרקע לכל הקשור למניעת זיהום וטיפול בזיהום קיים. כמו כן החוק כולל בתוכו יכולות אכיפה (כולל הערה בנושא בטאבו) אשר ישפיעו במישרין על ערך הקרקע במידה וימצא בו זיהום או חשד לזיהום. מכאן הדרך להשפעה מקיפה על שוק הנדל"ן – ועל הקרקעות המיועדות לבנייה היא קצרה ביותר. החוק יגרום להפנמת העלויות הכלכליות בשוק הבנייה והנדל"ן וישפיע ישירות על היזמים, ועל שיקולי הכדאיות לקניית קרקע לבנייה.  

 

אז מה צריך לעשות?


על מנת למנוע  את החשש לגלגול הוצאות מפתיעות ברכישת קרקע לבנייה מומלץ  עוד לפני שלב הרכישה לבצע סקר היסטורי בעל עלות נמוכה יחסית  על מנת להחשיד או להזים את החשד לזיהום קרקע. במידה והסקר ההיסטורי העלה חשד לקיום מזהמים בקרקע מומלץ לבצע סקר קרקע על מנת להבין את סוג הזיהום ומימדיו במרחב, לאחר שלב זה כבר ניתן להבין ולכמת את ההשלכה הכלכלית שיש לזיהום על כלל הפרויקט. העלות של שני השלבים הראשונים (סקר היסטורי וסקר קרקע) תלויים בגודל השטח ובמורכבות הדיגום ועבודות המעבדה הצפויות. כמו כן כדאי ומומלץ לבצע את כלל ההליכים בשקיפות מלאה ובליווי של המשרד להגנת הסביבה – כל שלב מקבל אישור נפרד בכתב מהמשרד להגנת הסביבה.

כיצד נערכים הסקרים השונים?


סקר היסטורי-  כשמו כן הוא, מיפוי היסטורי של שימושי הקרקע שבוצעו בעבר בכל נקודה באזור המתוכנן להיבנות (הקו הכחול של התוכנית) הסקר ההיסטורי מוכוון מטרה למצוא את שימושי הקרקע העלולים לייצר זיהום אשר חדר לעומק הקרקע. לשם ביצוע הסקר מבוצעת בדיקה מעמיקה של תיקי בניין, נסחי טאבו ומעבר על מסמכים היסטוריים הנוגעים לשטח המיועד. כמובן שיבוצע סיור בשטח על מנת לזהות תשתיות העלולות לזהם, כתמים חשודים, וכל מה שקיים בעת ביצוע הסקר ההיסטורי בשטח התוכנית. כלל החומרים שנאספים יכנסו למערכת שיקולים אשר יצביעו על פוטנציאל הזיהום הקיים (או לא במקרה הטוב) באזור התוכנית – עם המלצות לביצוע / אי ביצוע סקר קרקע.


סקר קרקע-  לפני ביצוע סקר קרקע על מנת לבדוק את הקרקע לבנייה – תגובש תוכנית לביצוע סקר הקרקע- התוכנית תאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ו/או היחידה הסביבתית האזורית. התוכנית כוללת את מיקום קידוחי הקרקע/גזי קרקע עומקם ואת האנליזות המעבדתיות הנדרשות. כיום הדרישה לביצוע סקר קרקע ראשוני (Screening) – סריקה ראשונית מבוקשת כבר בשלב הכנת התב"ע (לאחר ביצוע סקר היסטורי). מומלץ לקדם את שלב סקר הקרקע לשלב מוקדם ככול האפשר  על מנת להעריך את הטיפול בקרקע הנדרש (אם בכלל). שיקום הקרקע במידה ונמצא זיהום הוא השלב בעל העלויות הגבוהות ביותר באופן משמעותי ביחס לשלבים הקודמים (סקר היסטורי וסקר קרקע). הבנת היקף הטיפול בקרקע והערכת העלויות הטיפול אינן אפשריות לפני ביצוע סקר קרקע. אי לכך ככול שיזם נדל"ן יקדים את השלב הנ"ל יוכל ביתר קלות לעמוד על העלויות הכרוכות ולהקטין באופן משמעותי את העלויות הבלתי צפויות הכרוכות בפרויקט בעלות נמוכה יחסית של ביצוע סקר היסטורי וסקר קרקע.
 
 דני מאיר
ייעוץ סביבתי