שירותי איכות הסביבה

תשתיות

תיאום תשתיות


בשטח מוניציפלי לפני שמבצעים חפירה או קידוח בקרקע , חובה לבצע תיאום תשתיות מול כל אותם גופים שיש להם תשתיות מסוגים שונים בקרקע.

 •    חברת חשמל
 •    בזק
 •    הוט
 •    רשות העתיקות
 •    תשתיות נפט - תש"ן וקצא"א.
 •    עירייה
 •    מקורות
 
לצורך התיאום חברת וינדקס טק פונה לכל גורם בנפרד עם תוכניות מודד המפרטות את מהות העבודה.
רק לאחר קבלת האישורים מכל הגורמים הנדרשים, ניתן להתחיל בעבודה.

התיאום בין הגורמים עשוי להערך זמן ממושך - מספר חודשים.

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > תשתיות > תיאום תשתיות

תשתיות

תשתיות

False

תיאום תשתיות


בשטח מוניציפלי לפני שמבצעים חפירה או קידוח בקרקע , חובה לבצע תיאום תשתיות מול כל אותם גופים שיש להם תשתיות מסוגים שונים בקרקע.

 •    חברת חשמל
 •    בזק
 •    הוט
 •    רשות העתיקות
 •    תשתיות נפט - תש"ן וקצא"א.
 •    עירייה
 •    מקורות
 
לצורך התיאום חברת וינדקס טק פונה לכל גורם בנפרד עם תוכניות מודד המפרטות את מהות העבודה.
רק לאחר קבלת האישורים מכל הגורמים הנדרשים, ניתן להתחיל בעבודה.

התיאום בין הגורמים עשוי להערך זמן ממושך - מספר חודשים.