שירותי איכות הסביבה

תחנות דלק

הנחיות לתחנות דלק


חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אוסר על הקמת ו/או הפעלת תחנת תדלוק אלא אם: 
 1. הוקמה על מקרקעין המיועדים לכך לפי תכנית לשמש כתחנת תדלוק. 
 2. הוקמה בהתאם להיתר בניה שנתקבל כדין.

חברת וינדקס טק מלווה יזמים ובעלי תחנות דלק מול הרשויות השונות כבר משלב התכנון לקבלת האישורים הנדרשים למול הגורמים הבאים:
 
 • המשרד לאיכות הסביבה
 • נציבות המים
 • חברת מקורות
 • משרד הבריאות 
 

 

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > תחנות דלק > הנחיות לתחנות דלק

תחנות דלק

הנחיות לתחנות דלק


חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אוסר על הקמת ו/או הפעלת תחנת תדלוק אלא אם: 
 1. הוקמה על מקרקעין המיועדים לכך לפי תכנית לשמש כתחנת תדלוק. 
 2. הוקמה בהתאם להיתר בניה שנתקבל כדין.

חברת וינדקס טק מלווה יזמים ובעלי תחנות דלק מול הרשויות השונות כבר משלב התכנון לקבלת האישורים הנדרשים למול הגורמים הבאים:
 
 • המשרד לאיכות הסביבה
 • נציבות המים
 • חברת מקורות
 • משרד הבריאות