שירותי איכות הסביבה

קידוחי קרקע וטיפול בקרקע

קידוחי מי תהום


מי השתייה בישראל חשופים למפגעי זיהום רבים מחומרים מסוכנים שמחלחלים  לאדמה ומשם היישר אל מי התהום שלנו. 
בהתאם לחוק המים (תשי"ט,1959) ותקנות אחרות של רשות המים לעניין מניעת זיהום מי תהום, חלה חובה לבצע קידוחי ניטור לצורך זיהוי חומרים מסוכנים במי התהום.
רשות המים פועלת לאכיפת ביצוע הוראות אלו ביחד עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.
 
ניטור לצורך זיהוי מזהמים במי תהום
 
חברת וינדקס טק מבצעת שירותי ניטור מי תהום עבור רשויות מקומיות, מפעלים, יזמים וכדומה , הנדרשים על ידי רשות המים והמשרד להגנת הסביבה לבצע בדיקות אלו. 
הדגימות שנלקחות על-ידי צוות השטח המקצועי שלנו מועברות למעבדות אנליטיות ועוברות אנליזה לצורך זיהוי גורמים מזהמים במים. ביצוע הבדיקות מבוצע אך ורק במעבדות מוסמכות על ידי הרשות להסמכת מעבדות.
 
דיגום מי תהום לצורך בדיקה אנליטית מתבצע על ידי חברת וינדקס טק בשתי שיטות:
  • דיגום Low- flow
  • דיגום חטף

קבצים להורדה

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > דיגום וטיפול בקרקע מזוהמת > קידוחי מי תהום

קידוחי קרקע וטיפול בקרקע

קידוחי קרקע וטיפול בקרקע

קידוחי קרקע וטיפול בקרקע

קבצים להורדה

קידוחי מי תהום


מי השתייה בישראל חשופים למפגעי זיהום רבים מחומרים מסוכנים שמחלחלים  לאדמה ומשם היישר אל מי התהום שלנו. 
בהתאם לחוק המים (תשי"ט,1959) ותקנות אחרות של רשות המים לעניין מניעת זיהום מי תהום, חלה חובה לבצע קידוחי ניטור לצורך זיהוי חומרים מסוכנים במי התהום.
רשות המים פועלת לאכיפת ביצוע הוראות אלו ביחד עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.
 
ניטור לצורך זיהוי מזהמים במי תהום
 
חברת וינדקס טק מבצעת שירותי ניטור מי תהום עבור רשויות מקומיות, מפעלים, יזמים וכדומה , הנדרשים על ידי רשות המים והמשרד להגנת הסביבה לבצע בדיקות אלו. 
הדגימות שנלקחות על-ידי צוות השטח המקצועי שלנו מועברות למעבדות אנליטיות ועוברות אנליזה לצורך זיהוי גורמים מזהמים במים. ביצוע הבדיקות מבוצע אך ורק במעבדות מוסמכות על ידי הרשות להסמכת מעבדות.
 
דיגום מי תהום לצורך בדיקה אנליטית מתבצע על ידי חברת וינדקס טק בשתי שיטות:
  • דיגום Low- flow
  • דיגום חטף