שירותי איכות הסביבה

קידוחי קרקע וטיפול בקרקע

פינוי קרקע מזוהמת


פינוי קרקע מזוהמת וקביעת יעדי הפינוי, הערכת כמויות ועלויות הטיפול תלויה בהרבה משתנים.
בחברת וינדקס טק היכולת והמומחיות לבצע הערכות אלו במהירות וללות את ביצוע הפינוי עפ"י כל כלל ודין נדרשים בכל סוגי האתרים. 
סיום הטיפול באתר ושיקומו דורש פינוי הקרקע המזוהמת מהמקום.
הפינוי מתבצע באישור המשרד להגנת הסביבה.
הטיפול מתבצע על פי נהלי המשרד להגנת הסביבה לאתרים מאושרים בלבד.


חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > דיגום וטיפול בקרקע מזוהמת > פינוי קרקע מזוהמת

קידוחי קרקע וטיפול בקרקע

פינוי קרקע מזוהמת


פינוי קרקע מזוהמת וקביעת יעדי הפינוי, הערכת כמויות ועלויות הטיפול תלויה בהרבה משתנים.
בחברת וינדקס טק היכולת והמומחיות לבצע הערכות אלו במהירות וללות את ביצוע הפינוי עפ"י כל כלל ודין נדרשים בכל סוגי האתרים. 
סיום הטיפול באתר ושיקומו דורש פינוי הקרקע המזוהמת מהמקום.
הפינוי מתבצע באישור המשרד להגנת הסביבה.
הטיפול מתבצע על פי נהלי המשרד להגנת הסביבה לאתרים מאושרים בלבד.