שירותי איכות הסביבה

קידוחי קרקע וטיפול בקרקע

טיפול בקרקע מזוהמת


קבלת החלטה לגבי טיפול בקרקע מזוהמת והחלטה לפנותה או לטפל בצורה אחרת תלויה בסוג הזהם וריכוזו בקרקע.
הדרך הנפוצה ביותר הינה פינוי הקרקע המזוהמת לאתר פינוי .
ניתן לטפל באמצעות טיפול ביולוגי בקרקע שהזדהמה בדלקים או שמנים . כל טיפול מכל סוג דורש את אישור הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה. 

הטיפול בקרקע מזוהמת באתר, הינה פעולה מורכבת וארוכת טווח, לחברת וינדקס טק  הידע להתאים את שיטת הטיפול לזיהום שנמצא, ולהקים את מערך הטיפול יייבצורה המיטבית בשטח האתר. 

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > דיגום וטיפול בקרקע מזוהמת > טיפול בקרקע מזוהמת

קידוחי קרקע וטיפול בקרקע

טיפול בקרקע מזוהמת


קבלת החלטה לגבי טיפול בקרקע מזוהמת והחלטה לפנותה או לטפל בצורה אחרת תלויה בסוג הזהם וריכוזו בקרקע.
הדרך הנפוצה ביותר הינה פינוי הקרקע המזוהמת לאתר פינוי .
ניתן לטפל באמצעות טיפול ביולוגי בקרקע שהזדהמה בדלקים או שמנים . כל טיפול מכל סוג דורש את אישור הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה. 

הטיפול בקרקע מזוהמת באתר, הינה פעולה מורכבת וארוכת טווח, לחברת וינדקס טק  הידע להתאים את שיטת הטיפול לזיהום שנמצא, ולהקים את מערך הטיפול יייבצורה המיטבית בשטח האתר.