שירותי איכות הסביבה

ייעוץ סביבתי

סקר גז קרקע


סקר גז קרקע בשיטה אקטיבית למכלים

סקר גזי קרקע אקטיבי וכמו כן בדיקת גזי קרקע הינם תחומים ייחודים לחברת וינדקס טק מתוקף נוהלPhase 1  של המשרד להגנת הסביבה בתחום זה . סקר גזי קרקע הינו השלב הראשוני של בדיקות קרקע בה מקבלים אנדקציה לגבי רמת הזיהום בקרקע.
 
חברת וינדקס טק מעניקה שירותי סקר גז קרקע ושירותי בדיקת קרקעות עבור מגוון רחב של לקוחות כחלק מסקירה ראשונית של אתרים החשודים כמזוהמים (First Screening).
דיגום והתקנת גשש גזי קרקע אקטיביים רב פעמיים ,סקר גז הקרקע ובדיקת גזי קרקע מאפשרים סינון מהיר של אתרים החשודים כמזוהמים וקבלת תוצאות בפרק זמן מהיר ביותר.
תהליך דיגום הקרקע מבוצע על-ידי צוותי השטח המיומנים והמקצועיים בליווי יועצי החברה.
השירות של בדיקת גזי קרקע עבור קרקעות מזוהמות נמצא תחת הסמכה ובפיקוח של הרשות להסמכת מעבדות.
 
לאחרונה, פירסם האגף לשפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה תוספת להנחיות חדשות לביצוע סקר גז קרקע וכמו כן בשיטות אקטיביות בקניסטרים עבור בדיקת קרקעות . וינדקס ישראל היא אחת מבין שתי החברות היחידות בארץ המאושרות לביצוע בדיקת גזי קרקע וכמו כן סקר גז קרקע עבור קרקעות מזוהמות .לידיעה המלאה לחץ כאן. 

 
 
יכולות הניתוח של המעבדה בביצוע סקר גז קרקע כיום היא למציאת ריכוזי חומר של עד 1 ppb (חלקים לביליון).
 
 

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > ייעוץ סביבתי > סקר גז קרקע

ייעוץ סביבתי

סקר גז קרקע


סקר גז קרקע בשיטה אקטיבית למכלים

סקר גזי קרקע אקטיבי וכמו כן בדיקת גזי קרקע הינם תחומים ייחודים לחברת וינדקס טק מתוקף נוהלPhase 1  של המשרד להגנת הסביבה בתחום זה . סקר גזי קרקע הינו השלב הראשוני של בדיקות קרקע בה מקבלים אנדקציה לגבי רמת הזיהום בקרקע.
 
חברת וינדקס טק מעניקה שירותי סקר גז קרקע ושירותי בדיקת קרקעות עבור מגוון רחב של לקוחות כחלק מסקירה ראשונית של אתרים החשודים כמזוהמים (First Screening).
דיגום והתקנת גשש גזי קרקע אקטיביים רב פעמיים ,סקר גז הקרקע ובדיקת גזי קרקע מאפשרים סינון מהיר של אתרים החשודים כמזוהמים וקבלת תוצאות בפרק זמן מהיר ביותר.
תהליך דיגום הקרקע מבוצע על-ידי צוותי השטח המיומנים והמקצועיים בליווי יועצי החברה.
השירות של בדיקת גזי קרקע עבור קרקעות מזוהמות נמצא תחת הסמכה ובפיקוח של הרשות להסמכת מעבדות.
 
לאחרונה, פירסם האגף לשפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה תוספת להנחיות חדשות לביצוע סקר גז קרקע וכמו כן בשיטות אקטיביות בקניסטרים עבור בדיקת קרקעות . וינדקס ישראל היא אחת מבין שתי החברות היחידות בארץ המאושרות לביצוע בדיקת גזי קרקע וכמו כן סקר גז קרקע עבור קרקעות מזוהמות .לידיעה המלאה לחץ כאן. 

 
 
יכולות הניתוח של המעבדה בביצוע סקר גז קרקע כיום היא למציאת ריכוזי חומר של עד 1 ppb (חלקים לביליון).