שירותי איכות הסביבה

ייעוץ סביבתי

סקרי קרקע


חברת וינדקס טק מעמידה צוות יועצים מקצועי בעל ניסיון עשיר בתחום יעוץ קרקע, סקר היסטורי וסקרים שונים במטרה להתאים ללקוח פתרונות יעילים העונים לדרישות המשרד להגנת הסביבה. 
כחלק מתפיסה זאת, הגדירה חברת וינדקס טק נהלי עבודה מסודרים לביצוע סקר היסטורי (Phase 1)  בקרקעות החשודות כמזוהמות.
נהלי העבודה עבור סקר היסטורי נועדו להגדיר את אופן איסוף הנתונים מהקרקע בהתאם להנחיות הרגולטור, תוך שימוש במכשור המתקדם ביותר.

צעדים בהליך סקר קרקע 

צעד ראשון בחקירת אתר החשוד כמזוהם הוא ביצוע איסוף נתונים ומידע היסטורי רב מגופים שונים על מנת לאפיין את פוטנציאל הזיהום ממנו. 
דרישות אלו ואחרות קובצו במסמך האגף לקרקעות מזוהמות ושפכי תעשייה ב- 2009 .
בין אם מדובר בבניית מבנה מגורים, תחנת דלק או מפעל תעשייתי, הרי שהמשרד להגנת הסביבה דורש לעמוד בסטנדרטים (מתוקף נוהל Phase1) בטרם הקמת / שינוי המבנה בשטח המיועד. 
וינדקס טק מבטיחה ללקוחותיה ביצוע קפדני ועמידה ללא פשרות אל מול דרישות התקנות וההנחיות.

שלבים בליווי אישי ומקצועי בכל הליך יעוץ קרקע

וינדקס  טק מלווה את הלקוח בכל צעד של יעוץ קרקע, מרגע איסוף האינפורמציה הראשוני וכתיבת הסקר היסטורי ועד לאישור הסופי של הרגולאטור.
לכל פרויקט סקר היסטורי ממונה מנהל המרכז את הטיפול בלקוח אל מול הרשויות ושאר הגורמים המעורבים בפרויקט יעוץ קרקע.
 
שלב ראשון - הגעת צוות יעוץ קרקע לסיקור לפני ביצוע סקר קרקע

היועצים הסביבתיים של חברת וינדקס טק מגיעים לבצע סיור מקדים בשטח/במבנה על מנת לאסוף מידע , לערוך מיפוי ראשון של האתר ולזהות נקודות זיהום פוטנציאליות לפני ביצוע סקר קרקע. 
במסגרת הסיור נאסף מידע טכני על אפשרויות הקידוח והתאמת הכלים לתנאי האתר במטרה לבצע סקר קרקע באופן יעיל ומקצועי.
 
שלב שני - ריכוז נתוני הסקר ההיסטורי

ניתוח המידע שנאסף ומיפוי השטח שנסקר. ריכוז מסמכים הסטורים אודות סוגי השימוש שנעשו בקרקע בעבר ובהווה מהרשויות השונות (הרשות המקומית, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים וכד').
 
שלב שלישי- הכנת דו"ח סקר היסטורי

בתום איסוף הנתונים וריכוזם הגשת הסקר ההיסטורי, על פיו תבנה תוכנית דיגום, לאישור הרגולטור.  
סקר היסטורי מכיל פירוט הממצאים בשטח, תצלומי אוויר, מפות, רישומי קרקע ועוד.
 

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > ייעוץ סביבתי > סקר קרקע

ייעוץ סביבתי

סקרי קרקע


חברת וינדקס טק מעמידה צוות יועצים מקצועי בעל ניסיון עשיר בתחום יעוץ קרקע, סקר היסטורי וסקרים שונים במטרה להתאים ללקוח פתרונות יעילים העונים לדרישות המשרד להגנת הסביבה. 
כחלק מתפיסה זאת, הגדירה חברת וינדקס טק נהלי עבודה מסודרים לביצוע סקר היסטורי (Phase 1)  בקרקעות החשודות כמזוהמות.
נהלי העבודה עבור סקר היסטורי נועדו להגדיר את אופן איסוף הנתונים מהקרקע בהתאם להנחיות הרגולטור, תוך שימוש במכשור המתקדם ביותר.

צעדים בהליך סקר קרקע 

צעד ראשון בחקירת אתר החשוד כמזוהם הוא ביצוע איסוף נתונים ומידע היסטורי רב מגופים שונים על מנת לאפיין את פוטנציאל הזיהום ממנו. 
דרישות אלו ואחרות קובצו במסמך האגף לקרקעות מזוהמות ושפכי תעשייה ב- 2009 .
בין אם מדובר בבניית מבנה מגורים, תחנת דלק או מפעל תעשייתי, הרי שהמשרד להגנת הסביבה דורש לעמוד בסטנדרטים (מתוקף נוהל Phase1) בטרם הקמת / שינוי המבנה בשטח המיועד. 
וינדקס טק מבטיחה ללקוחותיה ביצוע קפדני ועמידה ללא פשרות אל מול דרישות התקנות וההנחיות.

שלבים בליווי אישי ומקצועי בכל הליך יעוץ קרקע

וינדקס  טק מלווה את הלקוח בכל צעד של יעוץ קרקע, מרגע איסוף האינפורמציה הראשוני וכתיבת הסקר היסטורי ועד לאישור הסופי של הרגולאטור.
לכל פרויקט סקר היסטורי ממונה מנהל המרכז את הטיפול בלקוח אל מול הרשויות ושאר הגורמים המעורבים בפרויקט יעוץ קרקע.
 
שלב ראשון - הגעת צוות יעוץ קרקע לסיקור לפני ביצוע סקר קרקע

היועצים הסביבתיים של חברת וינדקס טק מגיעים לבצע סיור מקדים בשטח/במבנה על מנת לאסוף מידע , לערוך מיפוי ראשון של האתר ולזהות נקודות זיהום פוטנציאליות לפני ביצוע סקר קרקע. 
במסגרת הסיור נאסף מידע טכני על אפשרויות הקידוח והתאמת הכלים לתנאי האתר במטרה לבצע סקר קרקע באופן יעיל ומקצועי.
 
שלב שני - ריכוז נתוני הסקר ההיסטורי

ניתוח המידע שנאסף ומיפוי השטח שנסקר. ריכוז מסמכים הסטורים אודות סוגי השימוש שנעשו בקרקע בעבר ובהווה מהרשויות השונות (הרשות המקומית, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים וכד').
 
שלב שלישי- הכנת דו"ח סקר היסטורי

בתום איסוף הנתונים וריכוזם הגשת הסקר ההיסטורי, על פיו תבנה תוכנית דיגום, לאישור הרגולטור.  
סקר היסטורי מכיל פירוט הממצאים בשטח, תצלומי אוויר, מפות, רישומי קרקע ועוד.