שירותי איכות הסביבה

ייעוץ סביבתי

חוק הקרקעות המזוהמות


קרקע מזוהמת גורמת לסיכונים בריאותיים ולנזקים סביבתיים במקרים של חדירת חומרים מסוכנים לגוף באופנים שונים: דרך מערכת העיכול בעקבות אכילת ירקות ופֵ רות שגודלו בקרקע מזוהמת, ודרך מערכת הנשימה על–ידי אדי חומרים מזהמים שמקורם בקרקע או במי תהום שזוהמו. כמו כן  נגרמת פגיעה, לעתים בלתי הפיכה, בחי, בצומח ובבתי הגידול שלהם.

מעבר להשחתת הקרקע עצמה לשימושי אדם, זיהום הקרקע עלול לגרור זיהום מקורות מים עיליים .
לאור הצפיפות הגוברת של אוכלוסיית ישראל והתמעטות השטחים הפנויים לבנייה, קיימת חשיבות רבה לשמירה על הקרקע - משאב ציבורי מתכלה - כך שניתן יהיה לעשות בה שימוש מיטבי
למטרות שונות. שיקום קרקעות מזוהמות יאפשר מצאי גדול יותר של קרקעות למטרות ציבוריות, פרטיות ומסחריות
 
עד כה לא היתה קיימת חקיקה מפורשת שמגדירה מהי קרקע מזוהמת, מי נושא באחריות לזיהום, מי נושא באחריות לטיפול ולשיקום ומהם מקורות המימון לכך. גם האכיפה כנגד המזהמים והמחזיקים בקרקע אינה מספקת, סמכויות האכיפה והפיקוח מפוזרות בין המשרד להגנת הסביבה לבין רשות המים. ההליך התכנוני מתנהל במנותקלא קשר לשיקולים של הגנת הסביבה  וללא שקיפות. 
 
הצעת החוק נותנת, בין היתר, מענה מקיף לבעיית זיהום הקרקעות, תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של ישראל 
 
החוק מציע:
  • איסור זיהום קרקע- וקיום בדיקות תקופתיות לאיתור זיהומים.
  • רישום בטאבו המעיד על היותה של קרקע מזוהמת.
  • החוק יטיל אחריות על בעל הקרקע/ המחזיק בקרקע/ או מי שזיהם אותה לשקם את הקרקע מזיהומי העבר. 
  • הקמת קרן לשיקום קרקעות- הכולל הקמת קרן ממשלתית שתסייע לבעלי קרקעות לטפל בזיהומים ולשקם את הקרקע,
        
החוק יאפשר למשרד להגנת הסביבה את הסמכות להוציא צווים שיחייבו את הנושא באחריות לזיהום לבצע סקרי קרקע ופעולות נוספות להערכת מצב הקרקע, ו לבצע פעולות לשיקום הקרקע.
החוק מאפשר למשרד להגנת הסביבה  לבצע בעצמו את השיקום ולדרוש מאוחר יותר שיפוי מהגורמים האחראיים,
בכל מקרה של זיהום יוכל המשרד להגנת הסביבה לפעול למנוע את התפשטות הזיהום. 
 
בידי המשרד להגנת הסביבה תתאפשר יצירת תלות ברורה בין הליכי תכנון לבין טיהור קרקעות מזוהמות, כך שלא תתאפשר קידום תכניות או בנייה על קרקע בטרם נפתרה בעיית הזיהום בה. 

הצעת החוק מאפשרת טיפול מקיף בקרקעות מזוהמות בארץ, באופן שימנע זיהום מי תהום ובכך יתרום לשיפור איכות מי השתייה והחשיפה של הציבור לסכנות בריאותיות.

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > ייעוץ סביבתי > חוק הקרקעות המזוהמות

ייעוץ סביבתי

ייעוץ סביבתי

ייעוץ סביבתי

קבצים להורדה

חוק הקרקעות המזוהמות


קרקע מזוהמת גורמת לסיכונים בריאותיים ולנזקים סביבתיים במקרים של חדירת חומרים מסוכנים לגוף באופנים שונים: דרך מערכת העיכול בעקבות אכילת ירקות ופֵ רות שגודלו בקרקע מזוהמת, ודרך מערכת הנשימה על–ידי אדי חומרים מזהמים שמקורם בקרקע או במי תהום שזוהמו. כמו כן  נגרמת פגיעה, לעתים בלתי הפיכה, בחי, בצומח ובבתי הגידול שלהם.

מעבר להשחתת הקרקע עצמה לשימושי אדם, זיהום הקרקע עלול לגרור זיהום מקורות מים עיליים .
לאור הצפיפות הגוברת של אוכלוסיית ישראל והתמעטות השטחים הפנויים לבנייה, קיימת חשיבות רבה לשמירה על הקרקע - משאב ציבורי מתכלה - כך שניתן יהיה לעשות בה שימוש מיטבי
למטרות שונות. שיקום קרקעות מזוהמות יאפשר מצאי גדול יותר של קרקעות למטרות ציבוריות, פרטיות ומסחריות
 
עד כה לא היתה קיימת חקיקה מפורשת שמגדירה מהי קרקע מזוהמת, מי נושא באחריות לזיהום, מי נושא באחריות לטיפול ולשיקום ומהם מקורות המימון לכך. גם האכיפה כנגד המזהמים והמחזיקים בקרקע אינה מספקת, סמכויות האכיפה והפיקוח מפוזרות בין המשרד להגנת הסביבה לבין רשות המים. ההליך התכנוני מתנהל במנותקלא קשר לשיקולים של הגנת הסביבה  וללא שקיפות. 
 
הצעת החוק נותנת, בין היתר, מענה מקיף לבעיית זיהום הקרקעות, תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של ישראל 
 
החוק מציע:
  • איסור זיהום קרקע- וקיום בדיקות תקופתיות לאיתור זיהומים.
  • רישום בטאבו המעיד על היותה של קרקע מזוהמת.
  • החוק יטיל אחריות על בעל הקרקע/ המחזיק בקרקע/ או מי שזיהם אותה לשקם את הקרקע מזיהומי העבר. 
  • הקמת קרן לשיקום קרקעות- הכולל הקמת קרן ממשלתית שתסייע לבעלי קרקעות לטפל בזיהומים ולשקם את הקרקע,
        
החוק יאפשר למשרד להגנת הסביבה את הסמכות להוציא צווים שיחייבו את הנושא באחריות לזיהום לבצע סקרי קרקע ופעולות נוספות להערכת מצב הקרקע, ו לבצע פעולות לשיקום הקרקע.
החוק מאפשר למשרד להגנת הסביבה  לבצע בעצמו את השיקום ולדרוש מאוחר יותר שיפוי מהגורמים האחראיים,
בכל מקרה של זיהום יוכל המשרד להגנת הסביבה לפעול למנוע את התפשטות הזיהום. 
 
בידי המשרד להגנת הסביבה תתאפשר יצירת תלות ברורה בין הליכי תכנון לבין טיהור קרקעות מזוהמות, כך שלא תתאפשר קידום תכניות או בנייה על קרקע בטרם נפתרה בעיית הזיהום בה. 

הצעת החוק מאפשרת טיפול מקיף בקרקעות מזוהמות בארץ, באופן שימנע זיהום מי תהום ובכך יתרום לשיפור איכות מי השתייה והחשיפה של הציבור לסכנות בריאותיות.