שירותי איכות הסביבה

גזי קרקע

קידוח ודיגום גזי קרקע
קימות שתי שיטות עיקריות לדיגום גז קרקע 

1.      שיטת דיגום אקטיבית
2.      שיטת דיגום פסיבית


סקר גז קרקע אקטיבי מבוצע לצורך ביצוע סקר ראשוני (SCREENING) באתר החשוד, במטרה לאתר מוקדי זיהום במזהמים נדיפים.
לאחר ביצוע סקר אקטיבי יבוצע בכל מוקד שבו נמצא חשש להמצאות גז.
בכל מוקד שהתגלה בסקר גז, יבוצע קידוח קרקע במסגרת סקר קרקע.
המטרה מרכזית נוספת הינה בחינת האפשרות של חדירת גזי קרקע למבנים והסיכון הפוטנציאלי הטמון לבריאות הציבור.
את הממצאים הכמותיים של הסקר משווים לערכי סף מתאימים לגז הקרקע.

חברת וינדקס טק בעלת הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות והכרה ע"י המשרד לאיכות הסביבה חלוצה בתחום סקרי גזי  קרקע בשיטה האקטיבית.

שיטה זו מועדפת כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה לדיגום גז קרקע ודיגום אויר סביבתי.

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > גזי קרקע > קידוח ודיגום גזי קרקע

גזי קרקע

גזי קרקע

גזי קרקע

קבצים להורדה

קידוח ודיגום גזי קרקע
קימות שתי שיטות עיקריות לדיגום גז קרקע 

1.      שיטת דיגום אקטיבית
2.      שיטת דיגום פסיבית


סקר גז קרקע אקטיבי מבוצע לצורך ביצוע סקר ראשוני (SCREENING) באתר החשוד, במטרה לאתר מוקדי זיהום במזהמים נדיפים.
לאחר ביצוע סקר אקטיבי יבוצע בכל מוקד שבו נמצא חשש להמצאות גז.
בכל מוקד שהתגלה בסקר גז, יבוצע קידוח קרקע במסגרת סקר קרקע.
המטרה מרכזית נוספת הינה בחינת האפשרות של חדירת גזי קרקע למבנים והסיכון הפוטנציאלי הטמון לבריאות הציבור.
את הממצאים הכמותיים של הסקר משווים לערכי סף מתאימים לגז הקרקע.

חברת וינדקס טק בעלת הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות והכרה ע"י המשרד לאיכות הסביבה חלוצה בתחום סקרי גזי  קרקע בשיטה האקטיבית.

שיטה זו מועדפת כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה לדיגום גז קרקע ודיגום אויר סביבתי.