שירותי איכות הסביבה

גזי קרקע

וינדקס טק מעניקה שירות סקר גז קרקע ושירותי בדיקת קרקעות עבור מגוון רחב של לקוחות כחלק מסקירה ראשונית של אתרים החשודים כמזוהמים (First Screening). סקר גז קרקע וכמו כן, בדיקת גזי קרקע מאפשרות סינון מהיר של אתרים החשודים כמזוהמים על- ידי התקנת בארות קבועות ורב פעמיות לדיגום גז קרקע אקטיבי, דיגום וקבלת תוצאות בפרק זמן מהיר ביותר. תהליך דיגום קרקע מבוצע על-ידי צוותי השטח המיומנים והמקצועיים בליווי יועצי החברה. השירות של בדיקת גזי קרקע עבור קרקעות מזוהמות נמצא תחת הסמכה ובפיקוח של הרשות להסמכת מעבדות

קידוח ודיגום גזי קרקע

הנחיות לביצוע סקר גז קרקע

מיגון מבנים מפני גזי קרקע

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > גזי קרקע

גזי קרקע

וינדקס טק מעניקה שירות סקר גז קרקע ושירותי בדיקת קרקעות עבור מגוון רחב של לקוחות כחלק מסקירה ראשונית של אתרים החשודים כמזוהמים (First Screening). סקר גז קרקע וכמו כן, בדיקת גזי קרקע מאפשרות סינון מהיר של אתרים החשודים כמזוהמים על- ידי התקנת בארות קבועות ורב פעמיות לדיגום גז קרקע אקטיבי, דיגום וקבלת תוצאות בפרק זמן מהיר ביותר. תהליך דיגום קרקע מבוצע על-ידי צוותי השטח המיומנים והמקצועיים בליווי יועצי החברה. השירות של בדיקת גזי קרקע עבור קרקעות מזוהמות נמצא תחת הסמכה ובפיקוח של הרשות להסמכת מעבדות

קידוח ודיגום גזי קרקע

הנחיות לביצוע סקר גז קרקע

מיגון מבנים מפני גזי קרקע