שירותי איכות הסביבה

אטימות

מישוב אדים - פאזה גאזית


פאזה גזית
·    תקנות חוק אוויר נקי מחייבות התקנה ובדיקה של מערכות
     המשיבות את אדי הבנזין הכלואים במיכלי הבנזין בתחנת הדלק.  
     אדי דלק אלו מושבים למיכלית ניפוק הדלק הממלאת את המיכלים
     המותקנים בתחנה מהמיכלים הריקים.
·    הבדיקה משמשת לקביעה כי מערכות מישוב אדים המותקנות
     במתקני ניפוק דלק תקינות ואטומות.
·    במהלך הבדיקה בודקים את אטימות, מיכלים, צנרת ונשמים
     לדליפות גזים, ע"י העמדת כלל המערכת בלחץ חנקן נמוך.

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > אטימות אביזרי דלק > מישוב אדים - פאזה גאזית

אטימות

אטימות

אטימות אביזרי דלק

מישוב אדים - פאזה גאזית


פאזה גזית
·    תקנות חוק אוויר נקי מחייבות התקנה ובדיקה של מערכות
     המשיבות את אדי הבנזין הכלואים במיכלי הבנזין בתחנת הדלק.  
     אדי דלק אלו מושבים למיכלית ניפוק הדלק הממלאת את המיכלים
     המותקנים בתחנה מהמיכלים הריקים.
·    הבדיקה משמשת לקביעה כי מערכות מישוב אדים המותקנות
     במתקני ניפוק דלק תקינות ואטומות.
·    במהלך הבדיקה בודקים את אטימות, מיכלים, צנרת ונשמים
     לדליפות גזים, ע"י העמדת כלל המערכת בלחץ חנקן נמוך.