שירותי איכות הסביבה

אטימות אביזרי דלק

בהתאם לדרישות הרגולציה לבדיקות תקופתיות למערכות דלק ואנרגיה וינדקס טק מבצעת בדיקות איכות סביבה הנדרשות למערכות, מכלים וקווים תת-קרקעיים.
הבדיקות נערכות באמצעים ובשיטות מתקדמות ויחודייות לישראל.
החברה עובדת תחת הסמכה של הרשות להסמכת מעבדות, ובהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.

הבדיקות המבוצעות הן
 • מישוב אדים
 • בדיקת צנרת
 • ניטור פיאזומטרים
 • בדיקת דופן כפולה 
 • בדיקת דופן בודדת
 • גלאי נזילות 

בדיקת אטימות צנרת - פטרו טייט

אטימות מכלים דופן כפולה

אטימות מכלים דופן בודדת

מישוב אדים - פאזה גאזית

מישוב אדים - 2 STAGE

שיטת העוקב Tracer

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > אטימות אביזרי דלק

אטימות אביזרי דלק

בהתאם לדרישות הרגולציה לבדיקות תקופתיות למערכות דלק ואנרגיה וינדקס טק מבצעת בדיקות איכות סביבה הנדרשות למערכות, מכלים וקווים תת-קרקעיים.
הבדיקות נערכות באמצעים ובשיטות מתקדמות ויחודייות לישראל.
החברה עובדת תחת הסמכה של הרשות להסמכת מעבדות, ובהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.

הבדיקות המבוצעות הן
 • מישוב אדים
 • בדיקת צנרת
 • ניטור פיאזומטרים
 • בדיקת דופן כפולה 
 • בדיקת דופן בודדת
 • גלאי נזילות 

בדיקת אטימות צנרת - פטרו טייט

אטימות מכלים דופן כפולה

אטימות מכלים דופן בודדת

מישוב אדים - פאזה גאזית

מישוב אדים - 2 STAGE

שיטת העוקב Tracer