שירותי איכות הסביבה

תחומי פעילות

החברה פועלת בתחום הייעוץ הסביבתי, קידוחי ודיגומי קרקע, גז קרקע ומי תהום, ובתחום האטימות. לוינדקס מעבדת דיגום לביצוע סקרי קרקע, גזי קרקע אקטיביים, טיפול בקרקעות מזוהמות ובדיקות מיכלים וצינורות תת-קרקעיים.

ייעוץ סביבתי

דיגום וטיפול בקרקע מזוהמת

גזי קרקע

צילום צנרת וביוב וניקוז

בדיקת עשן במערכות ביוב

בדיקת אטימות מים וביוב

תשתיות

תחנות דלק

אטימות אביזרי דלק

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות

תחומי פעילות

החברה פועלת בתחום הייעוץ הסביבתי, קידוחי ודיגומי קרקע, גז קרקע ומי תהום, ובתחום האטימות. לוינדקס מעבדת דיגום לביצוע סקרי קרקע, גזי קרקע אקטיביים, טיפול בקרקעות מזוהמות ובדיקות מיכלים וצינורות תת-קרקעיים.

אטימות אביזרי דלק

תחנות דלק

תשתיות

בדיקת אטימות מים וביוב

בדיקת עשן במערכות ביוב

צילום צנרת וביוב וניקוז

גזי קרקע

דיגום וטיפול בקרקע מזוהמת

ייעוץ סביבתי